foto stroje

Recykláty


Rycykláty. Materiál, který vznikne recyklací stavebního odpadu.Tento materiál je použitelný ve stavebnictví a nahrazuje například kámen. Nebo ho můžete použít přímo, například na vysypání cesty. Nabízíme Vám tyto druhy rycyklátů:

Drcený beton - lze jej použít pro výplně základových desek, zásypy cest, provizorní vjezd na stavbu  nebo jako zásyp všude tam kde nechcete dávat dražší kámen.

Drcená živice - lze rovněž použít pro zásypy, ale především prosívka z tohoto materiálu se používá pro povrchovou úpravu zpevněných ploch. Po zhutnění vzniká celistvá vrstva, která téměř stoprocentně nahradí klasický živičný (asfaltový) povrch

Drcená suť - tento drcený materiál používáme při vybudování provizorních cest. Prosívka, která vzniká z tohoto materiálu se používá na stavbách při obsypávání odpadů. Je to výrazně levnější alternativa, tam kde je třeba použít písek.
Drcený beton 0 - 32
Drcený beton 0 - 32
Drcený beton 0 - 63
Drcený beton 0 - 63
Drcený beton 16 - 32
Drcený beton 16 - 32
Drcená živice 0 - 32
Drcená živice 0 - 32
Drcená živice 0 - 8 (prosívka)
Drcená živice 0 - 8 (prosívka)
Drcená suť 16 - 32
Drcená suť 16 - 32
Drcená suť 0 - 8 (prosívka)
Drcená suť 0 - 8 (prosívka)

Telefon: +420 777 578 011

e-mail: recyklaceopava@seznam.cz