foto stroje

Recyklace a drcení


Mezi hlavní odvětví naší firmy patří recyklace stavebních materiálů, případně kamene. Recyklujeme například beton, který vznikne pří demolici objektu. Zpracováním tohoto odpadu vznikne tzv. recyklát, který je možno použít jako podsypový materiál při následné stavbě. Podobným způsobem je možno recyklovat živičný odpad nebo stavební suť. K drcení používáme čelisťový drtič RESTA se vstupním otvorem 900 x 600 mm.
Dále se zabýváme tříděním materiálu na kontejnerové třídící lince TK6, která materiál roztřídí až na 4 různé frakce.
drtící jednotka a drcený beton
drtící jednotka a drcený beton

Telefon: +420 777 578 011

e-mail: recyklaceopava@seznam.cz